12/23/2023

Het Verschil tussen een Personal Trainer en een EMS Trainer

12/23/2023

Het streven naar een gezondere levensstijl en een fysiek fitte vorm is tegenwoordig een prioriteit voor velen. In dit streven maken mensen vaak gebruik van de expertise van fitnessprofessionals, zoals personal trainers en WB-EMS trainers (Electro Muscle Stimulation). Hoewel beide disciplines gericht zijn op het bevorderen van fysieke gezondheid, verschillen ze aanzienlijk in hun benadering en methoden.

Afgezien van de verschillen die ik graag hierna wat duidelijker wil uitleggen, gaan we van beide aanbieders uit van een algemene term: fitnessprofessionals. Beide beroepsgroepen bieden op allerlei verschillende vlakken een gezondere levensstijl aan. Het aanbieden van de trainingssessies verschillen aanzienlijk.

  • Trainingsmaterialen
  • Benadering van fysieke training
  • Kosten voor klant
  • Doelgroep
  • Locatie en trainingsruimte
  • Scholing

Trainingsmaterialen
- Vrije Gewichten en Fitnessapparatuur: Personal trainers maken vaak gebruik van traditionele fitnessapparatuur, zoals halters, dumbbells, kettlebells, halters en fitnessmachines. Voor eventuele variaties kunnen personal trainers weerstandsbanden en -touwen gebruiken om weerstand toe te voegen aan verschillende oefeningen.

- WB-EMS systemen: WB-EMS trainers gebruiken in plaats van traditionele fitnessapparatuur geavanceerde EMS technologie in één of twee systemen.


WB-EMS trainer met miha bodytec systeem


Benadering van fysieke training
Als we eerst kijken naar 'de bewegingen', dus de eventueel aangeboden oefeningen verschillen de beide professionals niet eens zo heel veel van elkaar. Met beide trainers kunnen we de gebruikelijke squats, lunges, deadlifts, biceps curls, etc. maken. De progressie die kan worden gemaakt is met het verhogen van de belasting, zwaardere gewichten bij personal trainers en bij WB-EMS trainers is het opdraaien van de impuls de progressieve manier.

Personal training kan er meer variatie gemaakt worden in sets en herhalingen en ook in posities zoals liggen en zitten, terwijl bij de WB-EMS trainer elke 4 seconden een impuls komt op de acht grote spiergroepen die voornamelijk staand uitgevoerd worden. Bij ervaren klanten kan er gekozen worden voor een 'handen en knieën' positie.

Kosten voor de klant
Het op een persoonlijke manier aanbieden van een training geeft meer kosten dan een abonnement op een fitness studio waarbij er zelfstandig getraind wordt. Dat is duidelijk. Maar waar zit het verschil in kosten tussen een Personal Trainer en een WB-EMS trainer?

Dat is een niet makkelijke stelling, omdat het onderhevig is aan een aantal factoren. Factoren zoals locatie / aantal trainingen / welke toevoegingen (extra coaching) / small group trainingen, spelen daarin een belangrijke rol. Als personal trainer wil je een goede mix hebben tussen de beste individuele aanbieding van training en de kosten. Één keer personal training per week inclusief verplicht nog twee keer trainen zonder de persoonlijke benadering geeft al minder kosten voor de klant dan vaker personal training per week. Alles valt of staat met de individuele benadering van een personal trainer.

Bij een WB-EMS trainer is dat eenvoudiger. Als we de 'safety guidelines' aanhouden van WB-EMS, dan mag je als WB-EMS trainer maximaal twee klanten trainen per 30 minuten (20 minuten effectief trainen). Dus maximaal vier klanten per uur. Ook hier kan er naast de WB-EMS training extra gekozen worden voor coaching (bijvoorbeeld voeding).

Doelgroep
Vanuit de verschillende marketing uitingen bepaalt de professional welke doelgroep hij graag in zijn studio wil hebben. De daarbij behorende personal trainingen zijn daar uiteindelijk een onderdeel van. Het is duidelijk dat de doelgroep in zijn algemeenheid meer te besteden heeft.

De grootste groep klanten hebben 'advies / ondersteuning / progressie / motivatie' nodig om structuur te houden in fysieke training. Dat zijn de kenmerken van de gehele doelgroep. Uiteraard bepaalt de vraag van de klant welk programma gevolgd kan worden. Persoonlijke aandacht is uiteraard de belangrijkste. Voor wat betreft beide professionals zit daar niet het verschil. En of dat in motivatie is of in eventuele fysieke klachten maakt ook niet uit.

Het grote verschil zit in 'tijd en efficiëntie' en 'gevoel bij de training'. Aangezien er in deze huidige tijd dus een alternatief is gekomen door middel van WB-EMS training, zien we hier de doelgroep die 'niets' heeft met gewichten en in het algemeen fitness. Toch zijn ze duidelijk in hun gedachten dat ze de spieren moeten trainen. Daarnaast ook de korte trainingstijden, de fysieke afspraak en de omgeving van een WB-EMS studio doet een steeds grotere groep mensen besluiten voor deze manier van trainen.

Juist de groep die kiest voor personal training zijn aan de ene kant onwetend, maar ook sceptisch. Ook het gevoel van 'een impuls' op het lichaam geeft geen positieve feedback. En een gehoord verhaal dat WB-EMS trainingen kunnen zorgen voor een gevoel van 'saai worden'. Echter dit ligt meer op het bord van de desbetreffende professional. WB-EMS is allesbehalve saai met een goede professional.

Resultaten en uitgangspunten van de doelgroep kunnen ook een doorslag geven welke manier van trainen gekozen wordt. Uiteraard is het aan de professional zelf met welke manier van trainen deze resultaten en uitgangspunten behaald kunnen worden. Van beide kan echt veel bereikt worden, mits structuur en volhouden aanwezig blijft.

Locatie en trainingsruimte
WB-EMS trainingen (vanaf circa 2007/2008) zijn van begin af aan aangeboden in het zogenaamde 'boutique fitness' concept. Dat is een concept met een relatief gering aantal vierkante meters die zich specialiseert in bepaalde workouts, groepslessen of trainingsconcepten. Ze kunnen in een winkelstraat of -centrum gevestigd zijn. De leden vragen om meer kwaliteit, aandacht en sfeer, en zijn bereid die hogere prijzen daarvoor te betalen. WB-EMS past daar natuurlijk perfect in.

Je ziet nu ook steeds meer dat de personal trainer dit type van fitness concept gaat omarmen. Nog niet iedere personal trainer heeft de mogelijkheid om dit concept zelf aan te bieden en dat zal ongetwijfeld met historie te maken hebben. Veel personal trainers werken nog in grotere studio's die dan ook vaak op het industrieterrein staan.

De ruimte van een WB-EMS studio kan ook heel sfeervol ingericht worden in een heel kleine trainingsruimte (50 m2), omdat er maar twee WB-EMS systemen geplaatst worden. Verder zul je dus weinig tot geen andere materialen zien om mee te trainen. Ondanks het 'boutique fitness' concept van de personal trainer, zal de ruimte minimaal 100 m2 moeten zijn om de verschillende toestellen, materialen te kunnen plaatsen. Het wel of niet maken van een natte ruimte wordt bepaald door het concept wat de professional zelf voor ogen heeft.

Scholing
Als fitness professional heb je een fundament van opleidingen en cursussen achter de rug. Toch zie je een verschil in achtergrond tussen een personal trainer en een WB-EMS trainer. Als WB-EMS trainer heb je veel minder kennis nodig van materialen en toestellen. Je hebt alleen een goede kennis en ervaring nodig om veilig met een WB-EMS systeem te kunnen werken. Verder is het belangrijk dat de WB-EMS trainer de grondbeginselen leert van 'bewegen en trainen'. Uiteraard kan je vervolgcursussen volgen als de doelgroep die je gaat trainen daarom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan personen met
a-specifieke lage rugpijnen.

Als personal trainer gaat het dieper. Maar ook hier geldt welke groep klanten je het liefst wilt bedienen. Als basis is daar de fitnesstrainer A. Hoe je dat verder doorontwikkeld is geheel aan de professional zelf.

Wij, van ems-training.nl, hebben als basis het aanbieden van cursussen voor (toekomstige) WB-EMS trainers. Aangezien we merken dat in de markt veel mensen afkomen op deze cursussen die geen achtergrond hebben in 'bewegen en trainen', zijn we een partnership aangegaan. In samenwerking met Start2Move zullen we naast onze eigen gegeven cursussen ook andere opleidingen aanbieden die vanuit dit opleidingsinstituut worden aangeboden. Volgens het principe 'schoenmaker, blijf bij je leest', hebben we nu een compleet Lifelong Learning Academy licentiemodel waarin wij bij onze eigen expertise kunnen blijven en daarin de extra meer noodzakelijke basis opleidingen ook kunnen aanbieden.

En, wij weten als geen ander: als je enthousiast wordt over steeds meer kennis, kan je steeds beter je eigen pad gaan vinden bij die doelgroep die het beste bij jou past!