De noodzaak van gezond verstand bij de toepassing van WB-EMS

1 Doelstellingen en onderbouwing van de aanbevelingen voor veilige en effectieve WB-EMS

Gezien de mogelijkheid om grote spiergroepen parallel en met een specifieke intensiteit te stimuleren, is elektromyostimulatie van het hele lichaam (WB-EMS) gepositioneerd als een zeer tijdsefficiënte trainingsoptie voor het verbeteren van gezondheid en prestaties bij mensen.

Deze unieke gelijktijdige stimulatie van alle belangrijke spiergroepen - soms in overmaat met een supra-maximale intensiteit - brengt echter potentiële risico's met zich mee, waardoor een verantwoorde benadering van deze trainingstechnologie en de toepassing ervan vereist is.

Na de publicatie van enkele casestudies en openbare mediaberichten waarin melding werd gemaakt van negatieve bijwerkingen (met name ernstige rhabdomyolysis), voornamelijk na een eerste toepassing van WB-EMS (Habich, 2015), werden in 2016 de eerste oproepen voor officiële regulering van WB-EMS gepubliceerd (Malnick et al., 2016).

Betrouwbaardere gegevens over negatieve neveneffecten van inadequate WB-EMS toepassing (Teschler et al., 2016), de vroege lancering (d.w.z. rond 2007) en het indrukwekkende aantal van ongeveer 2500 commerciële WB-EMS faciliteiten in Duitsland kunnen de gezamenlijke inspanningen van nationale WB-EMS onderzoeksgroepen verklaren om veilige en effectieve WB-EMS toepassing te garanderen door middel van specifieke aanbevelingen in 2016 (Kemmler et al., 2016a).

Hoewel deze "Richtlijn voor veilige en effectieve elektromyostimulatie van het hele lichaam" geen verplichte norm of zelfs maar een specifieke richtlijn voor de klinische praktijk was, waren we ervan overtuigd dat de vrijwillige implementatie van de aanbevelingen door de meeste aanbieders heeft bijgedragen aan meer veiligheid en effectiviteit op het gebied van niet-medische commerciële WB-EMS-toepassing.

Nieuwe trends in WB-EMS settings, (bijv. groepen zonder of met half toezicht, individuele of groeps WB-EMS op afstand thuis of flat-rate WB-EMS) hebben echter opnieuw het veiligheids- en effectiviteitsaspect van WB-EMS toepassing op de proef gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat we de aanbeveling voor WB-EMS uit 2016 op internationaal niveau hebben bijgewerkt in het licht van de groeiende internationale markt voor WB-EMS.

De huidige "richtlijn voor veilige en effectieve training met elektromyostimulatie van het hele lichaam" die zich richt op de toepassing van een trainingstechnologie kan echter niet worden vergeleken met de veel uitgebreidere en uitgebreidere klinische praktijkrichtlijnen die zich richten op aandoeningen of ziekten in specifieke cohorten. In plaats daarvan moet dit werk worden beschouwd als op bewijs gebaseerde deskundige aanbevelingen en richtlijnen voor gebruikers. In dit artikel, dat zich richt op commerciële niet-medische WB-EMS, hebben we onze aanbevelingen samengevat voor een veilige en effectieve toepassing van WB-EMS bij volwassen mensen.


Het gehele onderzoek kunt u hier lezen / downloaden!

Reactie plaatsen