Effect WB-EMS op lichaamssamenstelling

Deze systematische review en meta-analyse had als doel de effectiviteit te bepalen van Whole Body Electromyostimulation (WB-EMS) op lichaamssamenstelling en krachtparameters in niet-atletische cohorten (= een groep personen).

Een systematische review van de literatuur volgens de PRISMA-verklaring omvatte (a) gecontroleerde onderzoeken, (b) WB-EMS onderzoeken met ten minste één inspannings- en één controlegroep, (c) WB-EMS als primaire fysieke interventie, (d) WB-EMS met ten minste zes elektroden die de meeste spiergroepen bestreken, (e) niet-atletische cohorten. 

We doorzochten acht elektronische databases tot 30 juni 2020, zonder taalbeperkingen. Gestandaardiseerde gemiddelde verschillen (SMD) voor spiermassaparameters, totale lichaamsvetmassa, maximale strekking van de benen en strekkingskracht van de romp werden gedefinieerd als uitkomstmaten. 

Samengevat werden 16 onderzoeken met 19 individuele WB-EMS groepen die 897 deelnemers vertegenwoordigden geïncludeerd. Studies variëren aanzienlijk met betrekking tot leeftijd, BMI en fysieke condities. Impulsprotocollen van de onderzoeken waren ongeveer vergelijkbaar, maar de trainingsfrequentie (1-5 sessies/week) en interventielengte (6-54 weken) verschilden tussen de onderzoeken. 

SMD was gemiddeld 1,23 (95%-CI: 0,71-1,76) voor spiermassa, 0,98 (0,74-1,22) voor maximaal been, en 1,08 (0,78-1,39) voor maximale rompextensie kracht veranderingen (alle p

De SMD voor veranderingen in lichaamsvet (-0,40, [-0,98 tot 0,17]) was echter niet significant. I2- en Q-statistieken lieten aanzienlijke heterogeniteit van spier- en vetmassaveranderingen tussen de onderzoeken zien. Rang- en regressietests wezen echter niet op positief bewijs voor vertekening door kleine onderzoeken en funnel plot asymmetrieën. Dit werk leverde verder bewijs voor significante, grote effecten van WB-EMS op spiermassa en krachtparameters, maar niet op lichaamsvetmassa.

Voor het gehele interessante onderzoek kan je hier klikken!

Reactie plaatsen